מידע כללי

הקורסים המוצעים מיועדים לעובדי הוראה בשנת שבתון, למורים בפועל ולכל המעונין בהשתלמות, העשרה והתפתחות מקצועית בחינוך. בחוברת שלפניכם תמצאו את רשימת הקורסם, מטרותיהם, נושאיהם והמרצים שהם מומחים בתחומם, חלקם מרצים מביה"ס לחינוך באוניברסיטה וחלקם ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה.
הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר וחלקם אחה"צ.
הקורסים מוכרים לגמול השתלמות על פי הנחיות האגף להשתלמויות והדרכה במשרד החינוך.
הקורסים כוללים מרכיבים יישומיים בחינוך והוראה.
לקבלת פרטים נוספים, לבניית תוכנית השתלמות אישית ובכל שאלה שמתעוררת ניתן להתקשר לטלפון
544-544-008-1 (42 שעות), או בפקס 2359435-30.

סדרי הרשמה:

נא למלא את טופס ההרשמה שבחוברת על פי ההנחיות שעל גביו. את דמי ההרשמה ניתן לשלם:

דמי ההרשמה לא יוחזרו, אולם ניתנים להעברה לקורס אחר באותה שנת לימודים!
דמי ההרשמה יהיו בגובה 031 ש"ח לכל קורס. עבור שני קורסים או יותר 062 ש"ח.
שימו לב: טופס ההרשמה ללא פרטי אשראי או המחאה לא יטופל.

תשלום שכר לימוד:

תשלום שכר לימוד ייעשה באמצעות כרטיס אשראי (גם טלפוני) או בהמחאות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס.

קורסים מסובסדים:

קורסים אשר ימומנו באופן חלקי או מלא ע"י משרד החינוך מפורסמים בחוברת זו ויפורסמו גם בהמשך. ייתכנו שינויים על פי החלטות משרד החינוך. מחיר קורסים אלה יקבע במועד מאוחר יותר.

ביטול לימודים:

מי שמבקש לבטל את הרשמתו, נדרש להודיע על כך בכתב ליחידה להשתלמות (דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא אם בוטל הקורס ביוזמת היחידה להשתלמות).

כל בקשה לשינוי בתכנית הלימודים חייבת להיעשות בפנייה בכתב למשרד היחידה להשתלמות ובאישורה.

הערות:

פתיחת קורס בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמים. במידת הצורך שומרת האוניברסיטה לעצמה את הזכות לפצל את הלומדים לקבוצות, תוך שהיא משתדלת לשמור עד כמה שאפשר על לוח הזמנים המקורי (לעיתים תוך החלפת יום או מרצה) - גם בסמוך לפתיחת שנה"ל.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

צוות היחידה להשתלמות:

ד"ר רותי בירגר
ראש היחידה
חיים מרציאנו
מנהל היחידה
רבקה שגיב
רכזת משרד
עדנה רונן
רכזת גמולים
אודליה שי
מזכירה